Atrakcje

W Bartnem i jego okolicy jest wiele zabytków ludowej sztuki sakralnej.
W XIX wieku Bartne było ważnym ośrodkiem kamieniarstwa na tym terenie. Szczególnie znany był warsztat Graconia, Cyrkota i Dutkanycza w którym wkonano większość krzyży kamiennych. Odczytywanie wyrytych na nich często zatartych przez czas, słabo czytelnych napisów w języku łemkowskim może być pasjonujące. Te krzyże przydrożne oraz stare krzyże kamienne na cmentarzu mówią więcej o historii Łemkowszczyzny niż przewodniki.